ข้อต่อสวมเร็ว TSP CUPLA TSN TYPE (SOCKET ,FOR BRAIDED HOSE CONNECTION)

  • Brand: ACL
  • Product Code: TSP CUPLA TSN TYPE (SOCKET ,FOR BRAIDED HOSE CONNECTION)
  • Availability: In Stock

Available Optionsรายละเอียดสินค้า

    - วัสดุมีให้เลือก เหล็ก ทองเหลือง และสเตนเลส (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางด้านล่าง)

    - เหมาะกับงาน ลม น้ำามัน น้ำาเค็ม น้ำามันเบนซิน น้ำามันก๊าด น้ำา กรด น้ำาเค็ม ใช้ในงานท่อน้ำา น้ำาทะเล อุปกรณ์ไฮดรอลิค ท่อน้ำาร้อน เคมี โรงานเคมี แก๊สที่มีแรงดันสูง (N2, Freon etc.)

    - ด้วยโครงสร้างพิเศษของ TSP CUPLA ทำาให้ยากต่อการสูญเสียแรงดัน

    - เหมาะสำาหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง (เช่นจาระบี)

    - มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาด ทำาให้สามารถปรับรูปแบบการใช้ได้หลากหลายงาน และหลายสถานการณ์

    - ไม่จำาเป็นต้องใช้เข็มขัดรัดสาย ทำาให้สายถักไม่เสียหาย ไม่เป็นรอย ( เฉพาะรุ่น TPN type )Description

    -Valveless construction drastically saves pressure loss and achieves high flow rate.

    -Suitable for high viscosity fluids (such as grease).

    -Available in various standard body materials, sizes and end configurations tocope with diversified applications and operating situations.

    -No hose clamp required! Simple and secure connection to braided hose. ( TPN type only)ข้อแนะนำา

    - ต้องแน่ใจว่าได้เลือกชนิดของซีลยางด้านในได้เหมาะสมกับงานและอุณหภูมิที่ใช้

    - ฝุ่นละอองและเศษวัสดุต่างๆที่เข้าไปในระบบอาจเป็นสาเหตุของการรั่วซึม

    - ข้อต่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อัตราแรงดันจะลดลง ให้ตรวจเช็คขนาดของข้อต่อInstruction

    - Be sure to select the type of rubber seal on the inside and a suitable temperature.

    - Dust and debris entering the system may cause leakage.

    - Larger Coupling pressure is reduced. Should check the size.